طریق منزلگاه مراد


جهانگیر صداقت فر


• تا کاشفان انگور
دیرخوابی شراب را در خم تدبیر تاب بیارند
میخانه ماندنی ست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۲۶ آوريل ۲۰۱۷تا کاشفان انگور
دیرخوابی شراب را در خم تدبیر تاب بیارند
میخانه ماندنی ست.
***
من صبر می کنم;
صبر می کنم تا غوره ها در تب افتاب مویز شوند ;
اما،
تا موسم شاد مستی حلوا پزان -
                                           خدای را -
چند منزل عزا باقی ست ؟

                      **********
جهانگیر صداقت فر
سانتا مونیکا - ۱۱ اپریل ۲۰۱۷