در پیاده رو


سعید سلطانی طارمی


• در پیاده‌رو دو تن
راه می‌روند
یک نظامی میانه‌سال
یک زن جوان. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ -  ۷ فوريه ۲۰۱۷


در پیاده‌رو دو تن
راه می‌روند
یک نظامی میانه‌سال
یک زن جوان.

در پیاده‌رو دو دل
اضطراب می‌خورند
یک معلم جوان
یک پزشک بی‌خیال

در پیاده‌رو دو صید
بوی ترس می‌دهند
مادری عجول
کودکی حواس‌پرت

در پیاده رو دو عاطفه، دو عشق
راه... یا به وعد‌ه‌گاه می‌روند
دختری سیاه
دختری سفید

درپیاده‌رو ...
ناگهان دو انفجار روی می‌دهد
و دو آرزوی پاره پاره ...

آه،
درپیاده‌رو
بصره و هرات گریه می‌کنند
                         ٨/٣/٨۷ تهران