من یک تبسم به خودم بدهکارم


داریوش لعل ریاحی


• احتیاجی نیست که در ترازوی ِ حساس ذهنم
وزن ِ یک گیلاس را بسنجم

یا از آبشار ِ دوک ِ همیشه آویزان در شلوارم
گرفتن تست ِ منفی بودن ِ قند و پروتیین ، خوشحالم کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۵ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۷


 احتیاجی نیست که در ترازوی ِ حساس ذهنم
وزن ِ یک گیلاس را بسنجم

یا از آبشار ِ دوک ِ همیشه آویزان در شلوارم
گرفتن تست ِ منفی بودن ِ قند و پروتیین ، خوشحالم کند

ما را از کوچکی ، چنان با نصیحت انباشته اند که
باید واژه ها را هم به میل ِ دیگران انتخاب کنیم

ضرب را ضرب
و تقسیم را هم تقسیم بدانیم

از منها نهراسیم
و از جمع خوشحال شویم

سخنان ِ بی ربط را بشنویم
و سخنان درست را به حافظه راه ندهیم

به ما چه ربط دارد که علی شریعتی را به دلیل اعتراض به اسید پاشی
زندانی کرده اند
وجانش در خطر است

یا چرا امام جمعه اصفهان
یادش نیست در مورد بد حجابی چه گفته است

اعدام ِ قریب الوقوع زندانیان مواد مخدر

حذف ِ هاشمی رفسنجانی

انتخابات ِ پیش ِ رو

و تویی که مثل ِ من

یک تبسم ِ تلخ به خودت بدهکاری

داریوش لعل ریاحی
بیست و پنجم دیماه ۱۳۹۵
dlr1266@hotmail.com