از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام - سعید سلطانی طارمی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.