پناهجو - هادی خرسندی

نظرات دیگران
  
    از : امیر آمویی

عنوان : بعدالتحریر
بعد التحریر،
جناب خرسندی، فراموش کردم عرض کنم که در این جور مواقع قافیه پا به فرار میزاره.
شاد باشید.
۷۷۲۶۲ - تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۵       

    از : امیر آمویی

عنوان : اندر ...
جناب خرسندی نازنین این دوبیت ناقابل رو هم بنده به تقلید از سرکار عرض کردم:

هر که او آواره شد از میهنش
یا رود صد خار سیمی در سرش
یا اگر شانسش زد و آمد درون
می‌روند آن سیمها اندر ...ه اش
۷۷۲۶۱ - تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۵       

    از : البرز سمندری

عنوان : ماه
همسرش او را به درمانگاه برد
پیش دکترها به سوی ماه برد
۷۷۲۵٣ - تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۵