پدر


فریبا صفری نژاد


• آسمانِ من، زمینِ من، جهانِ من تویی
قهرمانِ بی رقیبِ داستانِ من تویی

از اوان کودکی، در جستجوی عشق و شعر
اولین حرفی که آمد بر زبانِ من تویی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ آذر ۱٣۹۵ -  ۲ دسامبر ۲۰۱۶


 آسمانِ من، زمینِ من، جهانِ من تویی
قهرمانِ بی رقیبِ داستانِ من تویی

از اوان کودکی، در جستجوی عشق و شعر
اولین حرفی که آمد بر زبانِ من تویی

لفظِ «بابا» اولین شعرِ جهان کودکی ست
بهترین شعری که گفتم در گمانِ من تویی

تا نیفتادم ز پا، برخیز و دستم را بگیر
در عبور از هر تبی، تاب و توان من تویی

برّه ات از دره ی تاریکِ شب، خواهد گذشت
نیست از شب هیچ باکی چون شبانِ من تویی

بر سرت چون قله ای در اوج، برفی گر نشست،
باز می دانی، بهارِ بی خزانِ من تویی.

instagram.com/fariba.safarinejad