از تئوری خشونت تا پله های خلافت! - علی حامدایمان

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : اگر تحلیل دادن به همین سادگی‌ بر اساس گمانه زدن عجولانه است اینهم تحلیل من!
ایران با جا دادن و کار کردن روی القاعده پس از سقوط طالبان در افغانستان طرح جهان گشایی و "بیداری اسلامی" با تجزیه منطقه به بخش شیعه "ایران ،بخشی از عراق،بخشی از سوریه .بخشی از لبنان" حاله شیعه و طبیعتاً حاله موازی سنی "داعش به عنوان بیداری اسلامی" را مهنسی می‌کند ،میتوان به آمریکا و سعودی و قطر ...هم نقشی‌ داد.

از همه مهمتر حکومت ولایی میتواند برای مدتی‌ طولانی اینطور ادامه دهد و مبارزان واقعی را نابود کند هم در ایران و هم در منطقه!
۶٣۶۹٣ - تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٣