درنگی در لاغری احزاب و فربهی ی شبکه های مجازی - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : mariam nejati

عنوان : درباره نوشته خانم مارال سعید: درنگی در لاغری....
به نظر من مقاله از موضع بالا و با داوری های کلی و جمع بندی های نادرست در مورد کسانی است که در فیس بوک و یا سایر شبکه های اجتماعی اندیشه های خویش را بیان می کنند. مشخص نیست که ایشان این جمع بندی ها را براساس کدام آمار و چه پژوهش میدانی طرح کرده است؟
۶۱۷۱٨ - تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹٣       

    از : فریبا علیخانی

عنوان : شاید
مارال عزیز با آنکه نوشته ات خیلی موجز و دو آب کشیده، نگرانیت ملموس است. اما باور کن "بزرگان" ترجیح میدهند در همان اتاقهای پالتاکی و فیس بوک گرد هم آیند تا حتی همین نشریات اینترنتی! البته آنچه از نگاه نوشته تو دور مانده حسن این شبکه های اجتماعی مجازیست که در آنها میتوان گفتگو داشت حال نوشتاری یا شنیداری اما امکان در نشریات اینترنتی مونولوگ است با حداکثر چند کامنت.
شاید هم از آنجا که گفته میشود ما مردمی "شفاهی" هستیم کمتر رغبت به نوشتار داریم.
۶۱٣۲۴ - تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۲