کاهگل گرفتن زیر بینی، یعنی به هوش آوردن! - سهیل آصفی

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.