جمهوریخواهان و تابوی "انقلاب" - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : کامران صادقی

عنوان : جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
از آنجاکه نویسنده محترم بطور کلی از جمهوری خواهان صحبت می کنند، لازم است جهت اطلاع، یاد آوری شود که جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، در اولین نشست سراسری خود(سپتامبر ۲۰۰۴)، بند زیر را در سند سیاسی تصویب کردند و هنوز هم بر آن نظر هستند:

- "خواست ما این است که این نظام بیدادگر به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی‌کند. ما از شکلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می‌کنیم و برین باوریم که در نهایت، شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می‌کند. قیام علیه جباریت حق مردم است."
۴۴۹۶۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣۹۱