بخشش از جیب طبقه ی کارگر ایران! - صادق کار

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.