چرا کسی پاسخگوی این همه
خسارت به فرهنگ و میراث فرهنگی ما نیست؟
- کاظم کردوانی

نظرات دیگران
  
    از : بهروز ماهان

عنوان : لازم است که همه ما نسبت به این مهم بیاندیشیم
مقاله استاد بسیار در خور تعمق است وظیفه همه ماست که در برخورد با پروژه اتمی با دید باز نگاه کنیم

باید این را هم در نظر گرفت که اکنون ۲ کشور بزرگ جهانی هم اکنون دارای ۱۶۰۰۰ کلاهک اتمی با برد قاره پیما و قدرت تخریبی بالای ۱۰۰ مگا تن در اختیار دارند که برای تخریب ۳ برابر جهان فعلی کافی است
و چنانچه کشور کوچکی در زمینه اتمی با خرج میلیارد ها دلار و بعد از ۵۰ سال هزینه در این راه، به فرض راه اندازی پروژه اتمی ، تازه میتواند کلاهکی در حد ۵۰ سال پیش آنها بسازد که به واقع به مانند بچه گربه ای است در مقابل شیران و بازیچه ای است که ابتدا این بازی گریبان گیر خودش میشود و
ضمنا با کدام موشک قاره پیما و با کدام برد ؟؟ که این هم به فرض دفاع در منطقه ، باز اسارت زیان بخش ان به خود بر میگردد .
همین طور هزینه ان سالیان سال بر دوش این ملت بی جهت بدون اندیشه از عواقب سنگین آن سنگینی میکند و چناچه مثلان راه حلی مانند کشور بیطرفی در پیش می گرفتیم و در آمد های نفتی را صرف پروژه های ملی میکردیم آیا اکنون از مالزی ،سنگاپور و کره و غیره
جلو تر نبودیم و ملت هم در رفاه و خوشبختی نسبی بهتری نبود ؟

لازم است که همه ما نسبت به این مهم بیاندیشیم
٣۷۹۲۰ - تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۰