سهم زن در "سهم من" - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : آزاده

عنوان : سهم هرکس که...
من نیز کتاب را خواندم و از آن لذت بردم. و درس های خودم را گرفتم. درس گرفتم که هرکس که در زندگی اش منفعل باشد، سهمی جلویش می گذارند که باید قبول کند و بعدا که فرصت ها از دست رفت گلایه می کند که چرا سهم من چنین است؟ هرکس آن چیزی را به دست میاورد که براش مبارزه می کند، وگرنه همیشه "قسمت" نصیبش می شود
٣۶۰٣۵ - تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۹