«چشم اسفندیار» در تصویری از «جنبش سبز» - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : کیان

عنوان : رای من کو
جنبش سبز با شعار " رای من کو " آغاز شد. این شعار یکی از پایه های دمکراسی است و به ما یاد میدهد به رای و نظر همدیگر احترام بگذاریم. اگر جنبش سبز به این خواست خود برسد جامعه ما یک گام بلند به سوی دمکراسی برداشته است.

در مرحله بعد با رای مردم میتوان قانون اساسی را هم اصلاح کرد.
٣۵۷۴۶ - تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹