خط پرواز و یک سروده ی دیگر - مهری کاشانی

نظرات دیگران
  
    از : محمود کویر

عنوان : نگاهی
با سلام و مهر بسیار
هماره خواننده ی شعرهای زیبایتان هستم. دستتان درد نکند. با بهترین آرزوها. سبز باشید
٣۲۹۰۵ - تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹