"همه ی وعده های قشنگ" و دو سروده ی دیگر - روتخر کوپ لاند

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.