توهم توطئه - مارال سعید

نظرات دیگران
  
    از : مردم

عنوان : یک طرفه
رابطه یا خصومت آقای ماهرویان با جنبش فدائی مشخص است و بخشی از ان به خاطر دلبستگی ایشان به مصطفا شعاعیان ("متفکر تنها" کتابی که از ماهرویان در باری شعاعیان) هم از کسی پنهان نیست. ضمن تاکید به اینکه تصفیه های فیزیکی در ان سال ها قابل قبول نمیباشد باید گفت که جای خوشحالی است که آقای شعاعیان در صفوف فدائی پذیرفته نشد چون شاید ابعاد تاثیر ایشان بر فدائی میتوانست فاجعه بار باشد.
ما همه میدانیم که فدائیان در جنگ شهری همیشه در تلاش بودند که مردم صدمه نبینند. آقای شعاعیان در رابطه واقعه که چریکی بدست مردم اسیر میشود و این چریک از مهمات خود استفاده نکرده و با سیانور به زندگی خود پایان میدهد، در "دست نوشته ها" مینویسد:(این موضوع برای یک داستان رومانتیک، مائده خوبی است. لیکن برای انقلاب، رویه خوبی نیست. بدیهی است که بهترین شیوه، انفجار نارنجک در میان مردم بود تا زین پس در برابر چریک ها نیستند و بدان سن املا به سود ضدانقلاب دست به کار نشوند.) من تا به حال ندیده ام که ایشان این موضوع را از مصطفا شعاعیان نقد کرده باشند
٣۰۰۴۹ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۹       

    از : از خواننده

عنوان : جنبش فدایی
جنبش فدایی علیرغم تمامی کاستیهایش که معلول شرایط خفقان و دیکتاتوری دوران شاه بود توانست در همان شرایط ، خلق خسته را تکان دهد .فداییان در قلب و روح بخش عظیمی از ایرانیان جای داشتند و نامشان در تاریخ مبارزاتی ایران فراموش نشدنی است. حالا هم که صد پاره شده است هنوز دشمنان خاص خود را دارد . فکر کنم استخوانهای شاه در قبرش از نامشان حالا هم برخود یلرزد. ولی افسوس بر خیلی چیزها...........
٣۰۰۴۴ - تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣٨۹       

    از : هومن دبیری

عنوان : نباید منفعل بود
در باره این موضوع هر کس آزاد ست هر طور که صلاح می داند عمل نماید .ولی سازمانهای مختلف فدائی تا زمانیکه خود را ادامه دهنده ی آغاز کنندگان این جنبش می دانند، وظیفه ی دارند که از میراث سیاسی -فرهنگی این جنبش مراقبت کنند و برای تبلیغ و ترویج آن بکوشند.

متاسفانه مانند زمان شاه که امکان برخورد متین بین نیروهای مخالف شاه گران تمام میشد و بد آموزهای زیادی با سکوت بخورد مردم داده میشد. دوباره بنگاه های تبلیغاتی با همان روال کار می کنند . ولی امکان برخورد متین با انها وجود دارد

نباید منفعل بود تا حد توان نسبت به این محافل برخورد نمائیم.
٣۰۰۴۱ - تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣٨۹       

    از : ک تیز بین

عنوان : آلترناتیو قدرت در ایران و هجوم شیفته گان قدرت
خانم مارال گرامی، بگذارید اینان شب و روز تهی گویی کنند بقولی جواب .... خاموشی است. شما خود خوب میدانید که مسله تغییر حکومت در ایران از طرف چپاولگران جهانی بسیار جدی هست منتها گروه، سازمانی که بتواند میلیون ها انسان را مسخ کند و رو به ماه عکس رهبر را نظاره کنند و رهبر برای ادامه چپاول اینان گروه گروه انسان های آزاده را ذبح اسلامی کند وجود ندارد (با تمامی جار و جنجال رسانه ها و افراد و سازمان های وابسته به چپاولگران جهانی و داخلی جنبش "سبز اسلامی" حتی یک انسان آزاده برخوردار از شعور و خرد از باند موسوی حمایت نمیکند) و هر شیفته قدرت و جانثاری مادام در حال تهی گویی در مورد سازمان ها و افراد مبارز واقعی ایرانی و چاکرم نویسی به درگاه صاحبان قدرت هست. شما این چنین مقاله ها را در این چارچوب نگاه کنبد. آخر اگر این تهی گویان یک صفحه ار تاریخ ۵۰ ساله اخیر ایران را مطالعه کرده بودند چندان برای یک نیمه آگاه سخت نبود که "روشنفکران" یا در حزب ایران نوین و رستاخیز بودند و یا در گوشی در مهمانی ها به "مبارزه" با رژیم دست میزدند و این فداییان بودند که نگذاشتند اینان ماست شان را بخورند و آقای ماهرویان هم از این ماست نخوردن شاکی هست
٣۰۰۴۰ - تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣٨۹       

    از : احمد صلاحی

عنوان : برخورد مقتضی برای خاطر مردم
با رعایت امر بی طرفی و نیاز به برخورد های منطقی با نوشته هائی مانند ماهرویان که نویسنده ی این مقاله یعنی مارال سعید را متاثر نموده که نظر خود را در این پست مرقوم فرموده ست .لازم می بود که لینک نوشته ی ماهرویان در دسترس خوانندگان قرار می گرفت تا اصل موضوع قابل مراجعه باشد.

در ضمن تعدادی کامنت هم در زیر نوشته ی ماهرویان موجود ست که اینجانب یکی از آنها را نوشته ست. امیدوارم که راهیان جنبش فدائی در مورد این نوشته ها برخورد مقتضی را برای خاطر مردم الویت دهند.

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=۱۰۸۵۳
٣۰۰٣۰ - تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱٣٨۹