برشت بزرگترین نویسنده ی قرن بیستم - رایش رانیسکی

نظرات دیگران
  
    از : بهرام ص

عنوان : رایش رانیسکی
سلام! راستش من این کاررا، این ترجمه شما را ، با علاقه میخوانم. امیدوارم ادامه دهید. نظری درباره محتوی پرسش پاسخ ها نمیتوانم بدهم. بهر حال خواندن این ترجمه برایم شیرین است. مرسی از نویسنده یا مترجم.
۱۶۶۹۵ - تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨٨