التزام به حقوق بشر یک ارزش اخلاقی است - مژگان ثروتی

نظرات دیگران
  
    از : مهتاب قادری

عنوان : التزام به حقوق بشر یک ارزش اخلاقی است
کاش روشنفکرانی مثل شما را ۳۰ پیش داشتیم.
با درود فراوان به شما
مهتاب قادری
۱۵۶۴۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٨