اگر رئیس جمهور آینده ایران یک زن باشد! - ناهید حسینی

نظرات دیگران
  
    از : کمونیست فمینیست

عنوان : چرا شوروی سابق و کوبا و کره شمالی و چین وویتنام و ۰۰۰ رئیس جمهورشان زن نبود
پاک نکنید فحش مادر به تقوایی که نیست
سوال است
چرا شوروی سابق و کوبا و کره شمالی و چین وویتنام و ۰۰۰ رئیس جمهورشان زن نبود
اما زن چائوشسکو و بیوه مائو جزو اعدام شدگان بودند؟
۹۷۱۵ - تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨٨