راه پیروزی و درس های شکست - اردشیر زارعی قنواتی

نظرات دیگران
  
    از : مهشید

عنوان : مجاهدین خلق بعد از شکست مک کین
با توجه به شکست مک کین ذکر چند نکته زیر ضروری است:
۱ ـ سازمان مجاهدین خلق بعد از سقوط صدام حسین که هم زمین و هم سلاح و هم مخارج بسیار زیاد آن ها را تأمین می کرد، یکباره به بدترین وجهی ورشکستند.
۲ـ آمریکا کوچکترین اعتمادی به مجاهدین نداشت. محل های «ارتش آزادی بخش ملی» آن ها در عراق، پادگان هایی بودند که عراق به أن ها داده بود، و ارتش خودش هم از آن پادگان ها مراقبت می کرد، و در تعدادی از ورودی های آن پادگان ها هم برای محافظت مستقر شده بود.
۳ ـ پس طبیعی بود که ارتش آمریکا، مجاهدین را جزئی از ارتش صدام بداند و مقر های آن ها را هم بمباران کند. از آن گذشته، این کار می توانست دل رژیم را به دست آورد تا از حمله آمریکابه عراق نگرانی زیادی نداشته باشد. رژیم ایران سال هاست که از مجاهدین نه به خاطر خودشان، بلکه به خاطر آمادگی آن ها به مورد استفاده صدام یا آمریکا و دیگر قدرت های خارجی، می ترسد.
۴ ـ بعد از بمباران محل های این ها در عراق به وسیله آمریکا، مجاهدین فورا به آمریکا اطلاع دادند که آمادگی کامل برای تعویض ارباب دارند، و برای اثبات حسن نیت خود، به «همکاری» با سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل، و ارتش آمریکا در عراق پرداختند، و هرچه بیشتر در جهت منافع آمریکا و اسراییل در منطقه فعال شدند.
۵ ـ آمریکا و اسراییل اگرچه مثل همه، هرگز به خائن اعتماد نمی کنند، اما مثل همه اقران خود، آماده استفاده از خائن هستند. بنابر این ضمن نگاه داشتن آن ها در لیست تروریستی، خدمات اطلاعاتی و امنیتی و نظامی آن ها را پذیرفتند.
۶ ـ مجاهدین برای اثبات آن که دیگر از آنچه غرب آن را تروریسم می داند، علاوه بر تلاش های پیدا و پنهان، «سند» قلابی و دروغینی ساختند که مطابق آن، سازمان مجاهدین در آغاز سال ۲۰۰۱ میلادی، یعنی قبل از ۱۱ سپتامبر و قبل از اشغال عراق، در یک نشست بزرگ و رسمی در قرارگاه اشرف، خودش و هوادارانش به اتفاق آرا خط «مبارزه مسلحانه» را رد کرده اند، و از آن پس دیگر به «سیاست های مسالمت آمیز» رو آورده اند.
۷ـ آن ها این سند قلابی را به دادگاه های اروپا و مخصوصا به دادگاه «پوئک» انگلستان ارائه کردند، و این دادگاه بنا به آنچه هم اکنون هم بر روی سایت آن قرار دارد، رأی داد که با توجه به این سند، و اظهار پشیمانی ها و ندانت های مکرر مجاهدین، می توان توبه ان ها را پذیرفت، آن ها را مورد عفو و بخشش قرار داد، و توصیه کرد که حالا که ان ها توبه کرده ند می توان آن ها را پاز عفو قرار گرفتن از لیست تروریستی خارج کرد.
۸ ـ رأی های دادگاه های مختلف اروپا هم به همین شیوه صادر شده است، و مجاهدین که می ترسند برایشان آبروریزی بیشتری در میان هواداران و مردم ایران ایجاد شود، از ترجمه کامل تمام این رأی ها خودداری کرده اند.
۹ ـ باید این سازمان از لیست ترویستی خارج شود، چون این کار به نفع بچه های این سازمان است، و اگر در این راه سودی هم نصیب رهبران این سازمان شود باز هم در مجموع، بهتر است از زیان های قرار داشتن این سازمان در لیست تروریستی.
۱۰ ـ سرانجام پشت کردن به مردم و دشمنی با آن ها، و به ازای آن، خدمت به جنگ طلبان و دشمنان مردم ایران، همین سرنوشت سیاهی است که این سازمان امروز با آن مواجه شده است. مخصوصا بعد از شکست مک کین که ضربه ای کاری بر این سازمان که وجودش بستگی به در ارائه «خدمات ویژه» مورد نیاز آمریکا به آمریکا دارد بود. باید دید که تنها حامی آن ها از این پس، یعنی سازمان موساد تا چه اندازه می تواند به آن ها کمک کند.
۴٣٣٣ - تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱٣٨۷       

    از : یک کلام از طرفدار پوتین

عنوان : معلوم نیست چرا توده ایها و حامیان کمونیسم کلیشه اشان بعد از اینکه معما حل شد هی می گویند از اول معلوم بود۰
معلوم نیست چرا توده ایها و حامیان کمونیسم کلیشه اشان بعد از اینکه معما حل شد هی می گویند از اول معلوم بود۰ اول که سات پیکنت خبر از انتخاب مک کین و معاونت لیبرمن و یکسره شدن جنگ علیه ایران می داد۰ حتی تا شب انتخابات در آمریکا و اروپا بحث ها روی اثر برادلی و نژاد بود۰ همین وبسایت از نقره کار نقل به نراد پرست بودن آمریکا می کرد۰ نظردهندگان کمونیست یخه می دراندند که آمریکائیها نژاد پرستند ۶۰ میلیون آدم سرخ پوست را کشته اند و نصف مردمشان نقشه جغرافیا را بلد نیستند و ۰۰۰۰
دست از این تحلیل های آبکی که ما می دانستیم و این که چیزی نیست و حالا هم طوری نشده اگر راست میگه همین فردا نوشابه همسایه را تقسیم کنه و ۰۰۰ بردارید که خیلی خیط کاشتید۰
به همان نظرات مشعشعتان که روسیه و پوتین عدالتخواه هستند و انسان دوست با مشت آهنین بپردازید بیشتر به شما می آید۰
۴٣۲۴ - تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۷