پاسخی به یادداشت
«سانسور زنان در انتخابات کانون نویسندگان ایران»
- فرخنده حاجی زاده

نظرات دیگران
  
    از : ناصر مشهدی

عنوان : همه فم حریف
تردیدی ندارم که معلمان راستین ایرانی ما در داخل و خارج با کوله باری از آثار فرهنگی عمر خویش با فرونتی و احساس مسئولیت همه جانیه به اشکال متین و با وسواس زیادی یاران خود را در فعالیت های اجتماعی یار ی و راهنمائی مینمایند. اگر ما این ارشاد و انتقاد آنها را به دلیل سانسور بی شرمانه نمی بینیم دالی بر فقدان روشنگری آنها نیست . شاید ترجیح میدهند با حداقل ها به اندیشه ورزی و تعامل روی آوردن بهتر از اینست که دست ارتجاع را برای پرونده سازی باز گذاشت. اگرچه ارتجاع از روشنفکران سکولار و لائیک مثل "جن" از "بسم الله" می ترسد و با شایعه سازی و افترا سعی به ساکت کردن آنها مینماید. چندان مناسب به نظر نمی رسد که صرفا برای افشا گری کردن هر موردی اعم از فرهنگی و هنری تا ورزشی و خانوادگی با روش های نامطمنئن "سیاسی " وارد بحث شد. سیاسیون ما با مسائل کارشناسانه برخورد نمی نمایند. از انرژی اتمی تا المپیک و جنگ جهانی و حوزه ی علمیه قم بدون پشتوانه ی علمی و تجربی تحلیل میدهند. همه فن حریف !!
۲۴۲۴ - تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۷       

    از : ن مثل ناشناس

عنوان : تحقیق یا تخریب؟
ایرج مصداقی در مقاله دیگری که از ایشان خواندم و بسیار مفصل بود طوریکه فقط می شد بخش هایی از آنرا خواند تضاد های درونی انسانی را که خوب می شناسم شاید در ۴۰ صفحه یا بیشتر "تصویر" کرده بودند. البته من همه اش را نخواندم چون خسته کننده بود. اما آنچه به صورت رج زدن خواندم بیشتر تخریبی بود تا تحقیقی. ایشان حرف های درستی زده بودند، اما به همان اندازه هم حرف هایی زده بودند که یا غلط بودو یا کاملا نادرست . من همان موقع از خودم سوال کردم چه باعث می شود آدمی برود مثلا ۲۰ شبانه روز بنشیند مطالعه کند در مورد فردی که بنظر خودش هیچ ارزشی ندارد اینهمه مفصل بنویسد! تازه آنقدر پیچ بزند و بیراهه برود که موفق هم نشود منی را که اگر این فرد تضادی دارد باید بیش از هرکسی به این تضاد ها آگاه باشم را یک سر سوزن قانع کند . آخرش هم کلافی گوریده در ظرفی کثیف جلو مخاطبین بگذارد که تارش واقعی و پودش حاصل کج خیالی، بدفهمی وخیالبافی است. آن زمان گفتم ، آدم چقدر باید بیکار باشد که دست به چنین کاری بزند. شاید هم انگیزهء دیگری برای این کارشان داشته باشند . سازمانی که ظاهرا ایشان به آن دلبسته اند کارهای نمایشی زیاد انجام می دهد و شاید گاهی به سناریو نیازمند است
۲۴۱۹ - تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣٨۷       

    از : پژمان

عنوان : ادبیات آقای مصداقی از این هم بدتر است!
این آقای مصداقی اصولا یکی از کاراش صحبت در مورد کسانی که به زعم او مانند خودش انقلابی و مقاوم نبوده اند، هست آن هم با ادبیاتی به مراتب بدتر و زشت از آنچه در نامه به خانم حاجی زاده نوشته. با گفته های آقای م. آشنا درباره آقای مصداقی موافقم.
۲۴۱۶ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۷       

    از : محمود آذری

عنوان : انتخابات کانون نویسندگان و هول زدگی ایرج مصداقی
ایرج مصداقی قدری هول زده شده است .
اگر مسائلی را که ایرج در مورد کانون و انتخاباتش مطرح کرده مصداق داشت ، کاملا حق با ایرج بود ، ولی ایرج اینبار تحت تاثیر جو خارج کشور بی گدار به آب زذه است،
با شناختی که هم از ایرج و هم از کانون نویسندگان موجود است به جرات میتوان گفت نه کانون نویسندگان را میتوان در مضان چنین اتهامی قرار داد و نه ایرج از موضع تخریب و کانون ستیزی به نقد انتخابات کانون پرداخته است و صد البته ایرج مصداقی می باید که در این مورد بیشتر حوصله به خرج میداد چنان که در مورد کارهای دیگرش تاکنون کرده است و قدری بیشتر تحقیق میکرد ، این کار سختی نبود.
ایرج بر خلاف فرمایش دوست گرامی ،، آشنا م ،،نه عضو سازمان مجاهذین خلق است و نه رنجنامه نویس و نه مامور افشاگری صرف مزدوران رنگارنگ رژیم اسلامی ، کاری که بسیاری را اصلا خوش نمی اید.ایرج مصداقی فعالیت سیاسی را با کنفدراسیون (احیاء) در خارج کشور شروع کرده که اتقاقا با گرایشات مائوئیستی کمونیست هم بوذند و هسته اصلی سازمانده بعدی اتحادیه کمونیست ها را بوجودآوردند و گرایشش به مجاهدین بعد از قیم بهمن ۵۷ گرایشی نه ایدئولوویک بلکه سیاسی بوده است، کتاب اخیر ایرج مصداقی با عنوان ،، دوزخ روی زمین بیانگر انسانی اهل تحقیق ، بررسی و فارغ از جزمگراییهای مذهبی و محدودالالفکر میباشد و باز بر خلاف برداشت خانم حاجی زاده و کامنت کوتاه خانم بصیری علیرغم ،،اگری،، که در ابتدای تفسیرشان گدارده اند ایرج مصداقی خانم حاجی زاده را زینتالمجالس نخوانده اند بلکه ایرج به غلط و با شتابزده گی کانون نویسندگان را در مضان چنین اتهامی قرار داده و با زبانی دیپلماتیک از خانم حاجی زاده خواسته اند که با استعفای خویش این اهانت کانون را نسبت به زنان و نسبت به خویش پاسخگو باشد.
ایرج مصداقی مینویسد:
در چنین شرایطی اگر من به جای خانم فرخنده حاجی زاده بودم حتماً استعفا می‌دادم تا مبادا زینت‌المجالس آقایان شوم.
همان گونه که در بالا بدان اشاره شد ایرج مصداقی باید که قدری دندان به روی جگر میسایید تا با واقعیت چگونگی انتخابات کانون بیشتر آشنا گردد.
۲۴۱۴ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۷       

    از : نسرین بصیری

عنوان : مشگل فنی در خواندن لینک پیش آمده بود
انتقاد شده لینک هایی که دادم کار نمی کند.تقصیر من نیست . مثل اینکه سیستم اخبار روز با حروف من جور نیست بهرحال اولین مطلبی که در مورد انتخابات کانون نویسندگان (۱۸ تیرماه) نوشته ام روز ۲۲ تیر ماه منتشر شده و "تلنگر" نام دارد و دومی "داستان تولد سیب" است که ۲۰ مرداد ماه منتشر شده و در آن اشاره شده، انتخابات کانون نویسندگان باعث شده به وبلاگ نویسی روی بیاورم !
http://www.iranologie.org/۲۰۰۸/۰۷/۱۸.html
یا
http://www.iranologie.org
امیدوارم این بار آدرس درست از کار در بیاید و حروف فارسی نشود

نسرین بصیری
۲۴۰۹ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۷       

    از : آشنا م

عنوان : مصداقی
نوشته خانم حاجی زاده بسیار منطقی و ظریف است. فرق، فرق زبان یک عضو کانون نویسندگان ایران با زبان یک عضو سازمان مجاهدین خلق است. با احترام بسیاری که برای آقای مصداقی و رنج و عذابی که ایشان در زندان های رژیم جهل و جنون کشیده اند، باید بگویم که اگر آقای مصداقی از عرصه رنج نامه نویسی و افشاگری علیه رژیم جانی جمهوری اسلامی بیرون بیاید، در عرصه های وسیع اندیشه ورزی و دمکراسی مدرن، هیچ حرفی برای گفتن ندارند.
۲۴۰٨ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۷       

    از : نسرین بصیری

عنوان : حذف زنان در انتخابات کانون تقصیر خودشان است؟!
متاسفانه انتقاد آقای ایرج مصداقی بدستم نرسیده . کاش لینک نوشته‍ی ایشان را هم همانجا به عنوان مطلب در پیوند می گذاشتید تا بی درد سر و در جا می خواندیم . با اینهمه اگر آقای مصداقی واقعا برای نقد به این حرکت غریب و قابل انتقاد کانون نویسندگان، زورشان به فرخنده‍ی حاجی زاده رسیده و به ایشان تاخته اند و ایشان را "زینت المجالس" خوانده اند کارشان دست کمی از کار کانون نویسندگان ندارد. در جامعه‍ی مردسالار زنی را که با هزار زور و زحمت در حیطه های مردانه می چرخد هدف قرار دادن عادلانه نیست و هنر هم نیست . مشگل رابطه و ساختار و سامان است و البته کسانی که بی آنکه (شاید) بدانند و بخواهند در بازتولید این روابط و ساختار ها حرف اول را می زنند و نقش بازدارنده ای دارند و ، خواسته یا ناخواسته "ولی فقیه" و"شورای نگهبان" نظام مرد سالارند . نظام مرد سالار شتابزده و با بد گویی و حب و بغض جمع نمی شود ، زمان می برد باید تحمل داشت و با حوصله صورت مساله را توضیح داد ؛ خود را جای دیگران گذاشت و آن روی سکه را هم دید. اگر دوست داشتید به این دو مطلب نگاه کنید که در رابطه با انتحابات ۱۸ تیر کانون نوشته شده
نسرین بصیری

http://www.iranologie.org/۲۰۰۸/۰۷/۱۸.html
http://www.iranologie.org/۲۰۰۸/۰۸/blog-post_۱۰.html
۲۴۰۶ - تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣٨۷