یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پسا حقیقت در سیاست - ایرج آذرین

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : رجب صادقی

عنوان : به خانم یا آقای عاطفه
با درود خدمت دوستان من چیزهائی از مارکسیسم و فلسفه خوانده ام و هم نیچه و هایدگر را می شناسم و هم پست مدرن هائی مانند رولان بارت و ژیل دلوز را اما باور کنید از این مقاله بلند و بی هدف چیزی دستگیرم نشد انگار خود نویسنده مطبی پست مدرن نوشته ....بسیار سپاسگزار خواهم شد که ذوب شدگانی چون آقا یا خانم عاطفه محبت کنند و در دو سه سطر درک خود را برای فهم من عامی و بیسواد بنویسند....
٨۱۵۰٣ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : کیوان شایسته

عنوان : معدل بحث
آقای آذرین خواسته چپ ایران را آسیب شناسی کند اما بی شک سوراخ دعا را گم کرده است. ایشان چون خودشان روشنفکر هستند و از آخرین پنجره آخرین طبقه آسمانخراش خود به مسائل چپ و کارگران نگاه می کنند در نهایت قادر به تشخیص آسیب های جنبش کارگری نیستند. این مقاله را به عنوان نمونه یک پاراگراف آن را ببرید در کارخانه آذراب و از کارگران اعتصابی بخواهید نظر بدهند اگر یک سیلی محکم نثار شما نکنند در نهایت خواهند گفت برو عمو جان خدا روزی را جای دیگری حواله کند .اگر ایشان را بشناسند حتما خواهند پرسید تکلیف این حکم شما که طبقه کارگر باید توان خود را پشت این یا آن جناح بورژوازی بیندازد چه شد؟ از این که بگذریم آقای آذرین بارها گفته که مابه ازای تئوری باید مسئله ای را حل کند خب بفرمائید با این مقاله انتزاعی ....
٨۱۵۰۱ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : الف رستمی

عنوان : بسیار جالب اما
موضوع مهمی را مطرح کرده اید و لزوم هدفمندی مبارزه و درک طبقاتی از آن را بدرستی روشن کرده اید...اما
مشکل تنها از دیگر چپ هایی که آن ها را نیچه ای خوانده اید نیست. چپ هایی همچون شما هم در مبارزه برای تشکل طبقاتی کارگران چه در آمریکا و چه در جهان دچار ناکامی های جدی بوده اند و کارشان پیش نرفته و نمی رود.
اینکه توجیه کنیم که کارمان به این علت پیش نرفته، چون دیگران با ما همراه نشده اند، خود برخوردی خواست گرایانه است. فراموش نکنیم این دیگران، درست به علت شکست های تفکر شما، از شما جدا شده و تجربه راه های متفاوت را آغاز کرده اند...اگرچه امروز بی نتیجه گی مبارزات بیشتر آن ها را شاهد باشیم.
شاید آنچه بیش از هر چیز بدان نیاز است، ارتقای دانش و بینش برای شناخت و غلبه بر ناکامی های گذشته است. تنها در چنین حالتی است که با افزایش تاثیرگذاری و شتاب بخشیدن به جنبش های کارگری و مردمی جذابیت تازه ای آفریده می شود و دیگران هم به دنبال می آیند. در غیر این صورت شما هم به نوع دیگری از خواست اندیشی همراه با نوستالژی برای همه آنچه درست دانسته اید، و مورد بی مهری ست، مبتلا می شوید و به جای هر نقد سازنده ای از خود، بر باورهایتان پا می فشارید و این چیزی جز افتادن به همان درک ایده آلیستی در کنار نهادن واقعیت که نیچه ای خوانده اید نیست. با آرزوی موفقیت.
٨۱۴۹۷ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : امیر آمویی

عنوان : ضرورت تحلیل عینی از شرایط واقعی و تعیین تاکتیک و استراتژی درست
آقای ایرج آذرین، بسیار ممنون از مقاله‍ی خوبتان که در آن به سرشت فلسفی، روانی، سیاسی و اقتصادی چالش‍های چپ نیچَوی (نیچه‌ای) چه در غرب و چه در ایران و دور افتادنش از مسیر تحلیل عینی موقعیت اجتماعی پیش رو توجه کرده‌اید و از این طریق شاید به پایه های تفرق میان چپ، حتی چپ مارکسیستی، و نیروهای دموکرات مترقی نیز توجه داده اید. موفق باشید.

آمویی
٨۱۴۹۶ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : Shomali

عنوان : بله من یک کار عملی برای خارج کشور سراغ دارم آیا شما پا هستید؟
قبل از هر چی‌ ممنون از تلاش شما در تحلیل وضعیت چپ ایران و چپ جهانی‌، یکی‌ از نکاتی که در مقاله تحلیل یتان بدان اشاره داشتید این بود که باید از مسائل غیر کارگری و غیر عملی فاصله گرفت و با موضوعات عملی که مورد استقبال مزدبگیرن است پرداخته شود. در کنار انتقاد‌های متفاوتی که به سر چپ می‌بارد بد نیست من هم یک انتقاد دیگر به آن بیافزیم و آن اینستکه بعد از چهل سال خارج کشور بودن چپ ها، متاسفانه نتوانستیم در حد کنفدراسیون جهانی دانشجویان زمان شاه، یک سازمان بین المللی منسجم تشکیل بدهیم که حتا در سطح یک تظاهرات هماهنگ بتوانیم ازش بهره ببریم. این انتقاد به عنوان یک سهل انگاری عملی چطور بوده به نظرتان. درست میگویید بیشتر مطالبات و حق و سعی‌‌ها روی موضوعات لیبرالی جامعه متمرکز است، تا موضوعات کارگری. کارگران هزار و یک فرصت برای ما فعالین ایجاد میکنند که بتوانیم با کار عملی نیروهایمان را بسیج کنیم و بگوییم مساله ما همین مطالبات مزدبگیرن است، اما متاسفانه این همه فرصتها از دستهامان می‌گریزد بدون هیچ اقدام موثر بین المللی فعالین چپ. به نظرم ما باید خط فاصل مطالبات چپ و لیبرال‌ها را با تحرک بینالمللی و متحد چپ ایرانی‌ بر روی مطالبات مزدبگیرن اعتصابی(غذایی) و زندانی برجسته نماییم. مبارزه برای معیشتی بر وفق تمدن امروزین و ایستادن در کنار کارگرانی که به خاطر مبارزه معیشتی مارک فعالیت ضدّ امنیتی میخورند می‌‌بایست فریادی جهانی‌ بر آورد، که ما اجازه نمی‌‌دهیم مطالبات معیشتی مزدبگیرن را با مارک دروغین ضدّ امنیت ملی‌، به هیچ بینگارید، البته آن زمان موثر تر خواهد بود که حرکت ما جهانی‌ باشد. برای این عمل مهم یعنی‌ جهانی‌ شدن پیکار همه چپ‌های ایرانی‌ باید از پوسته سازمانی خود خارج بشویم و سازمان جهانی‌ به وجود آوریم که لااقل در جهانی‌ عمل کردن لااقل همسنگ کنفدراسیون دانشجویی زمان شاه باشیم، که تاثیر موثر حرکت جهانی‌ این دانشجویان غیر قابل اغماز می‌باشد. بنابر این پیش بسوی کنفدراسیون چپ و کمونیست در دفاع از مزدبگیران.
٨۱۴۹٣ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : نادر باتمانقلیچ

عنوان : نامفهوم و کلی بافی
من نیز مانند دوست کامنت نویس پیشین ( آی کمک) منظور نویسنده محترم را به طور کلی و جزئی نفهمیدم. آقای آذرین سالی یکی دو بار با همین اسم خود مقاله و یا نوشته ای را منتشر می کنند. ایشان می کوشند مقالاتشان تئوریک باشد یا مبنای تئوریک داشته باشد این امر رویهٔ مثبتی است و با وجود راه یافتن آشفتگی فراوان به متن و اینسو و آنسو شدن نویسنده در نهایت می توان نکاتی را از مقالات ایشان استخراج کرد اما سئوال من براستی این است که برای فعال شناخته شده ای مثل جناب آذرین که لابد برای دل خود نمی نویسند و لابد مقالاتشان در پاسخ به یک معضل در چپ منتشر می شود، این « مقاله» سردر گم و آشفته و بی سر و ته در جواب به کدام پرسش یا مشکل نوشته شده است. چپ نیچه ای به تعبیر ایشان مصادیق خود را در میان ژانرهای مختلف چپ چگونه پیدا می کنند. اصولاً مصادیق این چپ بطور معین کیست یا کیستند؟ کدام فرد یا سازمان چپ باعث شده که جناب آذرین با آنهمه گرفتاری!! و سکوت طولانی دست به قلم ببرند و زحمت این نوشته طولانی و خسته کننده را به خود هموار کنند؟ با کلی گوئی که نمی شود بحث مفیدی را به فرجام مطلوب رسانید.....اصولاً در این هرج و مرج حاکم بر سیاست در ایران و جهان کدام ضرورت نوشتن این مطلب طولانی را ضروری نموده است....
ممنون می شوم اگر جواب بدهند.
٨۱۴۹۱ - تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶       

    از : باقر شیخ الاسلامی

عنوان : چون ندیدند حقیقت ، ره افسانه زدند
ما چیزی به معنی حقیقت عینی نداریم . کسیکه حقیقت را ابژبتیک میفهمد ، در درجه اول کمر به قتل حقیقت می بندد . " آنچه من میگویم حقیقت است . تحلیل من بر بنیاد داده های حقیقی و عینی جامعه است . آنکس که این حقیقت را انکار میکند ، خائن است " . نویسنده این مقاله چنان در خود فرو رفته است که نمیتواند به درک ساده این نکته پی ببرد که استالین و پول پت و هیتلر و بسیارانی دیگر ، خود را مظاهر حقیقت و کاشف حقیقت میدانستند . از آنروست که گفته اند آنهاییکه در پی حقیقت هستند ، مراد ما و مورد تکریم و احترام ماهستند ، اما بترسید از کسانیکه مدعی کشف حقیقت هستند . بیرحمترین دشمنان مردم !! .
٨۱۴٨۹ - تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶       

    از : عاطفه

عنوان : ارتداد
جناب عباسی ،من هم صادقانه نمی فهمم که شما چگونه منظور نویسنده را که به عقیده من به سادگی و روان بیان شده است را نفهمیده اید. باور کنید اگر از من بخواهید فهمم از مطلب او را بیان کنم، از بیان او ساده تر بیان نخواهم کرد. لطفن بار دیگر، البته اگر تمایلی برای فهمیدن موضوع هست، مطلب را مرور کنید. بی تردید به منظور او را از چپ پست مدرنیستی و چپ نیچه ای پی خواهید برد و دارندگان این سبک فکر را به جا خواهید آورد. مرحمت شما زیاد.
٨۱۴٨٨ - تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶       

    از : عباسی

عنوان : مشکل در فهم - آی کمک
من منظور نویسنده را بکلی نفهمیدم. چپ نیچه ای چه چپی است؟ چه کسانی آنرا نمایندگی می کنند؟ نوشته های آن چیستند و چه نام دارند؟ من حتی نفهمیدم چپ نیچه ای چه خواستهایی را دار و چرا آنها نادرست یا خطرناک هستند. لطفا به من کمک کنید.
٨۱۴٨۱ - تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۹)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست