یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آرمانشهری در قلب هرج و مرج سوریه

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : تقی روزبه

عنوان : همکاری تاکتیکی؟
گزارش جالبی است که برخی چالش های واقعی را که قدراسیون دموکراتیک سوریه شمالی(رژوا) با آن مواجه است به تصویرمی کشد. مثلا درمورد اعتراض نسبت به ممنوعیت پالایشگاه دستی برای تولیدبنزین آلاینده و این درحالی است که در قرارداداجتماعی اهمیت مساله اگوژی یکی از موادمهم آن است. یا اعتراضی که برسربحران آب فرات که دولت ترکیه مانع از جریان آن شده است، یا سنت انتقام گیری . .. و در کل در مورددو تجربه ای که حول دولت ملت کرد و تجربه ای که از کنفدالیسم جوامع خاورمیانه (و یا فدراسیون جوامع سوریه ) که پا به پای هم جریان دارد. حتی در گزارش می خوانیم که چگونه کردهای طرفداراقلیم کردستان در کانتون های سوریه انتخابات را بدلیل مخالفت با این مدل و در دفاع از دولت ملت کرد تحریم می کنند.
اما در این گزارش در موردرابطه با آمریکا ادعا از ز بان فرمانده می شود که گویا صرفا نظامی است و به استقلال این جریان آسیب نمی رساند: گزارش جالبی است که برخی چالش های واقعی را که قدراسیون دموکراتیک سوریه شمالی(رژوا) با آن مواجه است به تصویرمی کشد. مثلا درمورد اعتراض نسبت به ممنوعیت پالایشگاه دستی برای تولیدبنزین آلاینده و این درحالی است که در قرارداداجتماعی مساله اگو لوژی یکی از موادمهم آن است. یا اعتراضی که برسربحران-کاهش آب فرات- که دولت ترکیه مانع از جریان آن شده است صورت می گیرد، یا سنت انتقام گیری . .. و این که ساختن یک جامعه آزاد و رشدیافته با چه موانع جدی مواجه است. و در کل تصویری که در مورددو تجربه ای که حول دو مدل دولت- ملت کرد و کنفدالیسم جوامع خاورمیانه (و فدراسیون جوامع سوریه) جریان دارد ارائه می دهد. در جائی می خوانیم که چگونه طرفداران اقلیم کردستان انتخابات دولت خودمختار در کانتون ها را تحریم می کنند چون با چنین مدلی مخالفند و خواهان مدل دولت-ملت کردهستند....
اما نوشته در جائی از قول فرمانده نسرین عبداله (از فرماندهان معروف رژوا) مدعی می شود که رابطه با آمریکا صرفا نظامی است و خدشه ای باستقلال رژوا وارد نمی کند....؛
«حمایتی نظامی است و نه سیاسی و اقتصادی». بنابر نظر بسیاری از مسئولان کردی که با آنها دیدار داشتیم، این توافقی «موقت، شفاف و تاکتیکی» است.
اما بنظرم ابعاداین همکاری خطرجدی برای استقلال این جریان است و می تواند به چنددلیل آن را از مسیرواقعی خودخارج کند و باید نسبت به آن آژیرکشید: واقعیت آن است که رژوانقش نیروی زمینی برای آمریکا را بازی می کند و حتی اکنون از زمین های نواحی خارج از منطقه خودمختارنیزکشیده شده است. هرجریانی به اندازه ای که در سوخت و ساز و رشد خود به جریانی بیرون از خودوابسته پیداکند به همان اندازه وابسته است و در صورت قطع آن کمک ها دچاربحران می شود. و خواهان تداوم و پذیرش پیش شرط های قدرت برترمی گردد. ثانیا آمریکا به عنوان یک ابرقدرت ارتجاعی در یک حرکت بزر گ منطقه دارد بازی بزرگ براساس اهداف امپریالیستی خود را پیش می برد و باید مساله را در کلیت خوددید و ثالثا آیا سیاست های دولت ترامپ و آمریکا راباید افشاکرد یا نسبت به آن سکوت کرد؟ طبعی است که یک نیروهای رهاپی بخش نمی تواند این سیاست های ارتجاعی در منطقه را افشانکند. برای آمریکا مساله فقط داعش نیست بلکه بسیاروسیع تراست. و در شرایطی که خود دچاربحران شده و در خلاء بوجودآمده بحران از رژوا بهره گیری می کند. بهمین دلیل باید نسبت به این سکوت و همکاری با صدای بلندانتقادشود و گرنه قطعا یک جریان نیرومندتداوم این همکاری ها شکل می گیرد و معلوم نیست که سراز کجادر بیاورد... پرسش این است که همکاری تا کجا ادامه خواهدیافت و آیا تاکنون مانع افشاگری و انتقادنشده است؟
٨۱٣۴۲ - تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶       

    از : آرمان شیرازی

عنوان : رویایی که, در گریز از زنجیر واقعیت ها, سرکشان رهایی می ماند...
با درود و سپاس بر هم میهن گرامی, آقای شهباز نخعی, برای برگردان این نوشتار آموزنده!

یادداشتهای گروه بازدید کننده از روژاوا, چشم انداز پربیم و امیدی را می گشاید که کمابیش پس از بزیر کشاندن تبهکاران در ایران پیش روی نیروهای دمکرات و میهن دوست خواهد بود. بیگمان عوامل مثبت و منفی دیگری در آن هنگام خودنمایی خواهند کرد که از ویژگی شرایط کشور ما و اهمیت آن در پهنه ی شطرنج سرمایه داری جهانی سرچشمه می گیرند...
یک چیز اما همواره می ماند, و آن درس آموزی ما از شرایطی و چالش هایی ست که نیروهای روژاوا در پیشبرد سنجیده ی خواسته هایشان باید با آنها ستیزان باشند!
٨۱٣۴۱ - تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست