یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گرامشی در زمانه بحران

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : داریوش لعل ریاحی

عنوان : برداشت سرمایه داری از نامه های زندان .
در پرسش و پاسخی که بر برداشت از محتوای آثار گرامشی ، در مقاله مندرج گردیده . کلیاتی بیان گردیده است که خوشبختانه چکیده پیام گرامشی را در میان این گفتگو مستتر می بینیم . اما واقعیت بزرگتر آن است که فارسی زبانان روشنفکر ما بتوانند ، در آینده نامه های زندان گرامشی را به طور کامل مطالعه کنند .
گرچه گستردگی و دشواری در برداشت اجتماعی از آن در تطابق با فلسفه مارکسیسم ممکن است مشکل جلوه نماید.
بعد از پایان جنگ جهانی و شکست فاشیزم ، همراه باپیروزی مارکسیسم در بخش بزرگی از جهان ، زمین گسترده و شخم خورده ای ، آماده پاشیده شدن بذر این ایده یولوژی مارکسیسم را در بسیاری از نقاط جهان فراهم کرده بود

بورژوازی و بالطبع سرمایه داری رها گردیده از این جنگ بزرگ که تا قبل از جنگ جامعه را به دو طبقه فرادست و فرو دست تقسیم کرده بود ، به دنبال آلترناتیو ی ایده یولوژیک بود تا بتواند نه بر اساس مبارزه ای رو در رو و جنگ افروزانه ، بل با تفکراتی ایده یولوژیک به مقابله با مارکسیسم بپردازد .
این بود که با مطالعات گوناگون از جمله کمک های مارشال به کشور های اروپایی و غیره ، ۴ یا ۵ سالی بعد به ارزش نامه های زندان گرامشی پی بردند .
تأکید گرامشی در توجه به استقلال و ملیت اجتماعی ، در همراهی با مارکسیسم ،
و توجه و همسان پنداری توده های فرودست در اجتماع که تا قبل از آن در جوامع غربی توجه چندانی به آن نمی شد .
کشور های غربی را واداشت تا به حقوق اجتماعی کارگران ،بیمه های اجتماعی ، دستمزد ها ، مرخصی های زمان بیماری و سایر امور رفاهی توجه بیشتری را مبذول نمایند . به هر حال مقاله ارزشمند ی است که آگاهی از چکیده های آن نیز می تواند راهگشا باشد . بخصوص در این مورد که رهبران چپ در ایران با وجود تنوع در تعدادو نام های گوناگون ، عمومأ بر این باور هستند که قبول یک اندیشه سوسیالیستی جز با حربه زور و نابودی طبقات ممکن نخواهد بود و به نظر این جانب یکی از دلایلی که اتحاد چپ تا کنون میسر نگردیده است . همین پایداری در اصول مارکسیسم لنینیسم و پرهیز از انگ اپور تونیستنی آن است .
٨۱۰۴۶ - تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست