یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۷ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگریاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۴ آبان ۱٣۹۶ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷


پلنوم ۴۷ کمیته مرکزی حزب در روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶) با حضور اکثریت اعضای کمیته مرکزی، مشاورین کمیته مرکزی و تعدادی از کادرهای حزب برگزار شد. پلنوم با پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و یاد منصور حکمت عزیز و محمد جراحی عزیز شروع شد و بعد از دو روز بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری های لازم به کار خود پایان داد.

حمید تقوایی لیدر حزب در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به شرایط متحول سیاسی در ایران، رشد جنبشهای اعتراضی و بویژه پیشرویهای جنبش کارگری بر نقش و جایگاه حزب در شرایط حاضر تاکید کرد و گفت اگر کسی بخواهد اسمی بر این پلنوم بگذارد باید آنرا پلنوم حزب و جنبش کارگری بنامد.
او گفت جنبش کارگری در صف مقدم دیگر جنبشهای اعتراضی به سمت چالش سیاسی حکومت پیش میرود و شعاری مثل "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ..." که کارگران هپکو آنرا مطرح کرده اند و امروز در تظاهرات بازنشستگان و مالباختگان نیز سر داده میشود و بسیاری از شعارهای توده ای دیگر از این نوع نشاندهنده این جهت گیری سیاسی اعتراضات اجتماعی است.

نکته محوری سخنرانی حمید تقوائی اهمیت تحزب و تشکلیابی حزبی کارگران در شرایط حاضر بود. او گفت اهمیت کاری که محمد جراحی کرد، در زندگی سراسر مبارزه و حتی با وصیت نامه سیاسی اش، این بود که حزب و حزبیت و اهمیت متحزب بودن کارگران را در مرکز توجه جنبش کارگری و فعالین این جنبش قرار داد و شرایط مساعدی برای نقد و بچالش کشیدن گرایشات عقب مانده ای که حزب گریزی و فعالیت انفرادی و "مستقل" از احزاب را تقدیس میکنند فراهم آورد. او گفت گام بعدی پیشروی جنبش کارگری و به این اعتبار جنبش سرنگونی طلبانه روی آوری به حزب و پی بردن به این واقعیت است که رهائی جامعه بدون حزبی مثل حزب کمونیست کارگری ممکن نیست.

در بحث گزارش که توسط اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب و تعدادی از مسئولین ارگان ها و عرصه های مختلف فعالیت حزب ارائه شد، ابتدا به گسترش اعتراضات کارگری و اعتراض سایر بخش های مختلف مردم، سیاسی تر شدن، تعرضی تر و رادیکال تر شدن آنها و همبستگی عمیق تری که میان مردم علیه حکومت ایجاد شده است و تضعیف موقعیت موقعیت جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات و خواست های مردم اشاره شد و سپس فعالیت های متنوع حـزب در داخـل و خـارج کشور از جمله در جنبش کارگری و سایر جنبش های اعتراضی، تاثیرات فعالیت حزب و تحکیم موقعیت حزب در این جنبش ها و همچنین گسترش نفوذ حزب در میان فعالین اعتراضات در ایران بعنوان یک شاخص مهم در پیشروی حزب مورد بحث قرار گرفت و قراری داخلی نیز در این زمینه به تصویب رسید. در این قسمت همچنین به بهبود تبلیغات شفاهی و کتبی حزب و سرعت عمل بیشتر در قبال مسائل مختلف سیاسی در ایران، رشد قابل توجه فعالیت حزب در شبکه هـا و مـدیـای اجتماعی، فعالیت های قابل توجه علیه اسلام سیاسی بویژه در آلمان که به فضایی قطبی در میان برخی احزاب در این کشور منجر شده است و نیز بهبود وضعیت مالی حـزب اشاره شد و ضرورت تغییرات عاجل در فعالیت حزب در خارج کشور مورد تاکید قرار گرفت. گزارشات حاکی از این بود که حزب و ارگان های آن در موقعیت بهتری برای دخالت در تحولات سیاسی و اعتراضی جاری، که با توجه به بحران عمیق و غیر قابل حل حکومت رو به گسترش و تشدید بیشتر میرود، قرار گرفته و زمینه مناسب تری برای تداوم و گسترش فعالیت حزب به وجود آمده است.

در گزارش رئیس دفترسیاسی، مصطفی صابر به فعالیت های دفتر سیاسی در دوره اخیر اشاره کرد و ضمن تایید گزارش اصغر کریمی و جهت گیریهایی که حمید تقوایی ارائه داد، این نکته را برجسته کرد که نسل جدیدی از کمونیستها در ایران وارد میدان میشوند و حزب و مشخصا سازمان جوانان کمونیست ارتباط فعال و رو به گسترشی با این مارکسیست های جوان برقرار کرده است. وی همچنین به شرایط جهانی و منطقه ای مبارزه طبقاتی اشاره کرد، از جمله اینکه بحران جهانی سرمایه داری گرچه اکنون تخفیف یافته اما همه نشانه ها حاکی از وقوع بحرانی بمراتب عمیقتر در آینده نزدیک با تبعات سیاسی گسترده است. این به معنای آن است که تحولات ایران در متن شرایط بسیار ملتهب و درهم تنیده جهانی و منطقه ای رقم میخورد و در عین حال هر پیشروی و پیروزی کمونیسم در ایران میتواند الهام بخش مردم منطقه و جهان و مورد حمایت آنها قرار گیرد.

در این پلنوم قطعنامه ای درمورد جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسلامی و قراری درمورد تشکل یابی حزبی طبقه کارگر که حمید تقوایی به پلنوم ارائه کرده بود پس از اصلاحاتی به تصویب رسید.

در جوار پلنوم دو سمینار درمورد رفراندم در کردستان عراق که معرف آن عبدل گلپریان و آرایش تشکیلاتی حزب در آینده که معرف آن کیان آذر بود برگزار شد. حاضرین در پلنوم و این سمینارها فعالانه در مباحث مختلف شرکت کردند و جوانب مختلف مباحث را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در مبحث انتخابات حمید تقوایی به اتفاق آرا بعنوان لیدر حزب انتخاب شد و سپس ۲۳ نفر بعنوان دفتر سیاسی انتخاب شدند: که عبارتـنـد از: کـیـان آذر، فریده آرمان، محمد آسنگران، محسن ابراهیمی، مـیـنـا احـدی، عـبـه اسـدی، نازنین برومند، سیامک بهاری، سیما بهاری، فاتح بهـرامی، کـیـوان جاوید، علی جوادی، شهلا دانشفر، نسـریـن رمضـانـعـلـی، بـهـرام سروش، مصطفی صابر، حسن صالـحی، جـمـیـل فـرزان، اصـغـر کریمی، خلیل کیوان، عبدل گلپریان، نسـان نودینیان و کاظم نیکخواه.

پلنوم با سخنرانـی اخـتـتـامـیـه حـمـیـد تقوائی بپایان رسید.

در نشست کوتاه دفتر سیاسی که پس از پلنـوم بـرگـزار شـد مصطفی صابر به اتفاق آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی حزب انتخاب شد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۳ آبان ۱۳۹۶، ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست